VL-trac: Dejaeghere

Nieuwbouw: montage van dakpanelen