Asbestverwijdering
Verwijderen van asbest

Om asbesthoudende golfplaten op een veilige manier te verwijderen is expertise nodig. Reeds jaren hebben wij ervaring met grote en kleine renovaties van asbestdaken in de industrie en landbouw. Vanrobaeys Panels is een gespecialiseerde en gecertificeerde asbestverwijderaar en beschikt over de nodige ervaring zodat asbest grondig en correct verwijderd kan worden. Wij maken ook gebruik van een uniek gepatenteerd verwijderingssysteem om de afbraakwerken vlotter en efficiënter te laten verlopen. 

Renovatiewerken

Het verwijderen van een asbestdak gaat meestal gepaard met het plaatsen van een nieuw dak. Ook hiervoor kunt u ons inschakelen. Vanrobaeys Panels is de ideale partner voor het renoveren van uw dak. Wij verwijderen op een professionele manier de asbesthoudende golfplaten en plaatsen nieuwe dakpanelen. Voor meer informatie over dakbeplating, klik hier: Dak-en-wandbeplating

Asbest verwerking

Alle asbestafval wordt steeds verzameld in een bigbag in containers. Na de afbraakwerken worden de bigbags volledig gesloten en klaargezet voor transport. De containers worden door een gespecialiseerde firma afgevoerd naar een erkend stort. Na de verwerking van het asbesthoudend materiaal wordt een verwerkingsattest opgesteld. 

Subsidies en premies

Tijdens renovatiewerken kan men een premie bekomen voor het plaatsen van nieuwe dakisolatie ter waarde van €8/m². Combineert men de dakisolatie met asbestverwijdering dan is er een bijkomende premie van €8/m². Belangrijkste voorwaarden zijn:

  • Het isolatiemateriaal moet een Rd-waarde hebben van minstens 4,5 m²K/W.
  • De ruimte moet verwarmd worden met een vast verwarmingstoestel.

De verhoogde isolatiepremie is aan te vragen via mijnverbouwpremie.

Een onderneming die investeert in het verwijderen van asbest in combinatie met het plaatsen van zonnepanelen, kan hiervoor een premie bekomen van €12/m². Deze premie is van toepassing voor niet-verwarmde niet-residentiële gebouwen. De nieuwe zonnepanelen moeten minstens 10% van het totale gesaneerde dak bedekken. Deze premie voor asbestverwijdering kan u aanvragen via Fluvius. 

Bij het renoveren van asbestdaken, kunnen land- en tuinbouwbedrijven genieten van een ondersteuning van de investeringskosten via VLIF-steun. De VLIF-steun bedraagt max. 30% op de investering van het nieuwe dak. 

Erkend asbestverwijderaar

Als bedrijf zijn wij erkend voor het verwijderen van hechtgebonden asbest (o.a. asbest golfplaten). Onze werknemers zijn allemaal in het bezit van een attest ‘Asbestverwijdering d.m.v. Eenvoudige Handelingen’. Daarnaast hebben wij alle nodige documenten voor het verwijderen van asbest. 

Vanrobaeys Panels is ook lid van het Asbestcharter voor dakaannemers, die OVAM en Embuild hebben uitgewerkt. Dit betekent dat wij ons engageren om asbest op een correcte, veilige en praktisch haalbare manier te verwijderen en af te voeren

Is het verwijderen van asbest verplicht?
  • Voor publieke gebouwen (scholen, overheidsgebouwen, etc…): JA
  • Voor particulieren en private eigenaars: NEE

De Vlaamse Regering heeft een Actieplan Asbestafbouw opgesteld om tegen 2040 Vlaanderen asbestveilig te maken. Hierin hebben ze 3 doelstelling opgesteld: 

  1. Alle asbestcement toepassingen rondom gebouwen verwijderen tegen 2034. (vb. asbestcement daken en gevels)
  2. Alle eenvoudig te bereiken, niet-hechtgebonden asbesttoepassingen verwijderen tegen 2034.
  3. Alle andere eenvoudig te bereiken asbesttoepassingen in slechte staat verwijderen tegen 2040.

Deze deadlines liggen enkel wettelijk vast voor publieke gebouwen, dus niet voor particulieren of bedrijven. Maar, de Vlaamse overheid zal wel via campagnes en ondersteunende maatregelen (vb. vanaf 2023 is iedereen verplicht een asbestinventaris/asbestattest te bezitten bij verkoop van een gebouw) de particulieren en bedrijven aanmoedigen om het asbest in hun gebouw(en) zo snel mogelijk te verwijderen. 

MAAR! Ook al bent u niet verplicht om asbest te verwijderen, is het toch sterk aan te raden om dit beter vroeg dan laat weg te nemen. 

Een vraag?

We geven u graag advies en begeleiden u naar een totaaloplossing voor uw dakrenovatie. Voor elke klant willen wij een professionele en betrouwbare partner zijn. Heeft u een vraag, wenst u meer informatie over asbestverwijdering of wilt u graag een offerte voor het vernieuwen van uw dakbedekking? Aarzel niet om contact op te nemen. Wij zijn u graag van dienst.

Enkele realisaties

Met een ambitieus en professioneel team hebben wij reeds tal van afbraak- en renovatieprojecten afgeleverd. Wij tonen u graag enkele van onze realisaties.